Voda špeciálne upravovaná pre deti

Voda v našom bazéne je pravidelne ošetrovaná, krištáľovo čistá s priehľadnosťou, ktorá je vysoko nadštandardná. Používame Bio koagulanty a každý pondelok máme sanitárny deň, kedy prebieha kompletné čistenie a dezinfekcia.  

Teplota vody je pri bábätkách v zásade vždy 32°C. pH našej vody nie ja ani zásaditého ani kyslého charakteru, ale je = 7, teda neutrálne. 

Vzorky našej bazénovej vody pravidelne zasielame do laboratória na testy. Eliminujeme tým riziko  zápalov očných spojiviek, stredného ucha, hnačiek alebo kožných problémov. Ako jedny z mála výsledky aj zverejňujeme.

Analýzu našej bazénovej vody vykonáva útvar chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti ZsVS,a.s., ktorý je od r. 2002 akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Útvar chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti je spôsobilý vykonávať mikrobiologické, biologické, chemické a fyzikálno-chemické skúšky pitnej vody, vody na kúpanie a odpadovej vody, odbery vzoriek pitnej vody, odpadovej vody a kalu podľa rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.