Financovanie OZ


Využitie finančných príspevkov 

Sme súkromný klub (občiaske združenie) pre rodiny s ďeťmi - teda family klub. Nie sme verejná komerčná prevádzka, ktorá poskytuje služby príp. predáva doplnkový tovar a má napr. reklamačný poriadok. Riadime sa našimi stanovami schválenými príslušným úradom. Netvoríme zisk a finančné prostriedky na chod OZ získavame výhradne z Vašich príspevkov alebo 2% z daní.

Po prihlásení na našom webe, našej odpovedi a úhrade členského príspevku sa stávate členom klubu min. po dobu trvania kurzu, na ktorý ste sa prihlásili. Počas tejto doby navštevujete kurz a môžete čerpať všetky členské výhody, ktorými je hlavne voľnočasový kurz vo vode. (ostatné výhody nájdete pod písmenom "V" v našich pravidlách)

Nie je to platba za kurz, alebo vstupné v jednom slova zmysle, ale hlavne členský príspevok, čo je aj uvedené na faktúre.

Je to Váš finančný príspevok do klubu, ktorým prispievate na náš chod, rozvoj, vybavenie, hygienu, dezinfekciu a vzdelávanie, aby sme ako klub mohli fungovať aj v čase, kedy musíme kurzy pozastaviť a časovo posunúť (pandémia a jej vracajúce sa vlny, doba počas sviatkov, či prázdnin.) Aj vtedy musíme uhrádzať platby za energie, odvody do SP a ZP, platby za služby ako web hosting, účtovnícke služby atď.) a to práve z týchto finančných príspevkov. Kurzy v týchto situáciách nikdy nerušíme, iba posúvame a Vaše vymeškané lekcie si môžete nahradiť v súlade s našimi pravidlami !

Tento finančný príspevok je nevratný a to v akýchkoľvek prípadoch. Ak by tomu tak nebolo, klub by finančne nedokázal kontinuálne dlhodobo fungovať. 

Rozhodnutie prihlásiť sa, prispieť finančne na náš chod a čerpať naše výhody je Vašim dobrovoľným rozhodnutím...

Spokojnosť našich členov je pre nás prvoradá a robíme všetko pre to, aby ste sa u nás cítili bezpečne a príjemne. 

Ďakujeme, že nás podporujete a chápete rozdiel medzi verejnou komerčnou prevádzkou a občianskym združením - súkromným klubom. 

Imperator family club