OZNAM 

Vzhľadom na aktuálne dianie ohľadne vírusového ochorenia COVID-19 sú klubové priestory uzavreté od 12.3. 2020 do odvolania. Všetky kurzy sa presunú na iné termíny.

V zmysle uplatňovania preventívnych opatrení pred šírením ochorení Vás žiadame o dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

1. V prípade, ak ste v posledných 2 týždňoch boli v zahraničí, vynechajte 2 návštevy u nás (2 lekcie). O náhradné hodiny neprídete, avšak je potrebné nás o neprítomnosti informovať emailom, tak ako je u nás pravidlom.

2. Pokiaľ vykazujete Vy alebo Vaše dieťa známky akéhokoľvek ochorenia (nádcha, kašeľ, zvýšená teplota a pod.) je potrebné zostať v domácej liečbe a nenavštíviť klubové priestory.

Z našej strany prebieha ožarovanie priestorov germicídnym - dezinfekčným žiaričom, ktorý sa využíva aj v zdravotníctve (izby JIS, zubné ambulancie a pod.) a vo zvýšenej miere dezinfikujeme všetky pomôcky, hračky, priestory a plochy klubu.

Akákoľvek dezinfekcia však nebude účinná bez vašej spolupráce - prosíme, prichádzajte do klubu, len keď ste Vy a Vaše dieťa zdravé, ďakujeme.

Hľadáte kurz plávania pre deti v bazéne, ktorý nie je prístupný                          verejnosti?                      Náš bazén je využívaný výhradne pre bábätká, dojčatá a predškolákov do 6 rokov ! 

         Cena za kurz: 85€/8 lekcii        

Čo prinášajú vodné hry Vašim bábätkám?

          (od 4 - 24 mes.)


 • Budovanie pozitívneho vzťahu k vode
 • Upevnenie blízkeho vzťahu rodiča a dieťa (najintenzívnejší a najdôležitejší vzťah v živote človeka)
 • Posilnenie imunitného systému cez otužovanie 
 • Prvá možnosť socializácie detí so svojimi rovesníkmi v mikroskupine
 • Zlepšenie chuti do jedla ako aj lepší spánok.
 • Zlepšenie pohybovej koordinácie a rovnováhy
 • Posilnenie svalstva, ktoré deti bežne nezapájajú
 • Posilnenie pľúc a srdca
 • Priaznivý vplyv na rozumový vývoj a jemnú motoriku

Benefity plávania predškolákov 

(od 4 - 6 rokov)

( >3 deti v bazéne - vždy dvaja inštruktori vo vode )

 • Zlepšuje celkovú kondíciu ako silu, rýchlosť a vytrvalosť detí, spevňuje svalstvo

 • Plávanie buduje športového ducha, deti učí disciplíne, zdravej súťaživosti, vytvárajú sa tu pozitívne sociálne vzťahy

 • Pozitívny vplyv na dýchací systém - pozitívny tlak vody na hrudník, horizontálna poloha tela, zvýšené úsilie dýchacích svalov v priebehu plávania rozvíja celý dýchací systém a zvyšuje vitálnu kapacitu plúc

 • Pozitívne vplýva na správne držanie tela a formuje postavu

 • Deti nadobudnú základné plavecké schopnosti (kladný vzťah k vode, mať ju rád a mať pre ňu cit a rešpekt, vydychovať do vody, splývať na bruchu aj na chrbáte, orientovať sa vo vode, skákať do vody, potápať sa s plaveckými okuliarmi) a pripravia sa na plavecký výcvik, ktorého sa deti zúčastňujú na ZŠ vo veku 8-9 rokov, kedy sa nacvičujú techniky plávania (kraul, prsia atď.)

 • Získanie prvých skúseností so saunovaním, zlepšenie imunity otužovaním

Častá otázka je, či sa predškolák naučí na kurze "plávať". Pri absolvovaní celého kurzu (16 lekcií) u detí, ktoré majú na to predpoklad (zvládnu všetky horevyššie popísané úkony) je pravdepodobnosť samostatného pohybu vo vode vcelku vysoká a verte, že my v tomto prípade urobíme maximum, aby sme tento bod dosiahli. Nehovoríme však o "plavcovi", pretože podľa oficiálnej definície pre hodnotenie plavca a neplavca sa používa kritérium: plavec začiatočník - prepláva 25 m a plavec prepláva 50 m, pričom štartuje štartovým skokom do hlbokej vody, pláva jedným plaveckým spôsobom 25 m a iným plaveckým spôsobom druhých 25 m. Okrem uplávanej vzdialenosti sa hodnotia kritériá súvisiace s aspektmi bezpečného pohybu vo vodnom prostredí - skoky do vody z výšky 3 metrov, lovenie predmetov a poskytovanie záchrany topiaceho sa.