Aquanova - workshop (úprava pitnej vody v domácnosti)

01.02.2018

Stretnutie členov klubu s fa Aquanova
- odstránenie železa a mangánu z vody
- dusičnany a dusitany
- zmäkčovanie vody
- voľná diskusia
Rezervácie: imperatorclub@yahoo.com