Imperator family blog

Z ponuky klubu sťahujeme rodinné plávanie (formou permanentiek). V našej ponuke zostáva už len forma tzv. skúšobnej hodiny pre záujemcov o kurz plávania, kedy umožníme rodičom s bábätkom si bazén vyskúšať...

Primárny cieľ Imperator clubu sa po 2 rokoch postupne mení a nadobúda nové kontúry... Neustále vylepšovanie našej technológie úpravy vody a sledovanie záujmu členskej základne nás prikláňa viac a viac k deťom...

V reklame jednej firmy zaoberajúcej sa starostlivosťou o bazény som sa dočítal, že pri pravidelnej údržbe zodpovedajú za kvalitu vody. (teda ak si ich budete volať pravidelne) Nezvyknem sa starať do postupov práce takýchto firiem, ich produktov, cenníkov, ale k tomuto si dovolím vyjadiť sa.

Voda zo studne

10.03.2018

Veľa ľudí preferuje pre napustenie bazéna vodu zo studne. Hlavný motivátor - je zdarma. Obsah železa vo vode v studni býva však aj mnohonásobne viac ako 0,3mg/l. Zafarbenia do červena Vám zostane v skimmeri alebo v bazénovom telese. Bude ich treba skôr či neskôr vyčistiť. V prípade zvýšeného obsahu vápnika je potrebné použiť tzv. stabilizátor....